Torre Sinfono

Capilungo - Alliste

Торе Синфоно се намира в Капилунго, село в община Алисте в провинция Лече. Намираме се в Долно Саленто, покрай красив участък от крайбрежието, окъпан от водите на Йонийско море, а тази кула от XVI в. се издига на 50 м над морето, на височина около 16 м. Торе Синфоно е част от сложната система от наблюдателни кули, издигнати през XVI в., за да се справят с непрекъснатите набези на турските пирати, които бушували по бреговете на Саленто през онези години. Кулата е комуникирала на юг с Торе Сан Джовани и на север с Торе Суда; днес от Торе Синфоно е останал само първият етаж, който се намира в частен имот. Torre Sinfonò има кръгла основа и от нея е останал само наклоненият цокъл, който завършва с горния бордюр с диаметър около 11 метра. Вечна красота от яхтеното пристанище Капилунго, весели празници.

Последна актуализация: 02/03/2023, Tonio Viva

Foto Torre Sinfono

Capilungo - Alliste

Salentissimo.it: Torre Sinfono -  Capilungo - Alliste, spiagge del Salento
Salentissimo.it: Torre Sinfono -  Capilungo - Alliste, spiagge del Salento